title
Sõiduauto elektrimootorite ja sisepõlemismootorite efektiivsuse ja keskkonnamõju võrdlus
Comparison of the efficiency and environmental impact of electric motors and internal combustion engines in a passenger vehicle
author
Jurtšenko, Nikolai
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal