title
Naistele suunatud elamuslik meelelahutusteenus teenusedisaini vaatenurgast
Experiential entertainment service for women from the perspective of service design
supervisor
defence date
language