title
Emotsionaalse intelligentsuse mõju töö tulemuslikkusele Eesti keskmise suurusega ettevõtete näitel
The influence of emotional intelligence on job performance based on the example of medium-size enterprises in Estonia
author
Harak, Henrik
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network