title
Töö personaliseerituse rakendamine ja võimalikkus teadmuspõhiste töötajate seas
The possibility of implementing the personalization at work of knowledge workers
author
Veiert, Kaidi
supervisor
defence date
language