title
Kuluarvestussüsteemi täiustamine bussiremondiettevõttes
Implementation of cost accounting system in bus repair service company
author
Niitsoo, Kristina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 15.01.2029
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal