title
Vanemate haridustaseme mõju laste sissetulekule USA näitel
The impact of parents' education on children's income in the United States
author
Kallin, Kaisa
keywords
sotsiaalne mobiilsus
vanemate haridustase
social mobility
parents' level of education
supervisor
defence date
language