title
Lääne-Virumaa metsaressursi analüüs taastuvenergia tootmiseks
Analysis of forest resources of Lääne-Viru County for renewable energy production
author
Kuusmik, Anna-Liisa
keywords
Lääne-Viru
metsaressurss
raiejäätmed
puitkütused
GIS analüüs
forest resources
logging residues
wood fuels
GIS analysis
supervisor
defence date
language