title
Higher-Order Attribute Semantics of Flat Languages
Lamedate keelte kõrgemat järkuatribuutsemantika
author
Grigorenko, Pavel
keywords
atribuutsemantika
spetsifitseerimiskeeled
programmide süntees
attribute semantics
specification languages
synthesis of programs
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
17.11.2010
identifier
ISBN 9789949230365
ISSN 14064731
language