title
Muudatuste juhtimise tõhusust takistavate tegurite kaardistamine tootmisettevõte näitel
Mapping of the factors that hinder the effectiveness of change management
author
Vahi, Jaanika
supervisor
defence date
language