title
Riikideülese palgaarvestuse infosüsteemi kavandamine kasutades Citizen Development meetodit
Designing a Global Payroll Information System Using the Citizen Development Method
author
Tetsmann, Triin
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.05.2029
department / college