title
Kohalike teede liiklussageduse hindamise metoodika tee seisunditaseme määramiseks
The methodology for determination the traffic flow on local roads for the estimation of road condition level
author
Kubjas, Ardo
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network