title
Kaubalugeja töös kasutatavate dokumentide digitaliseerimine ESTEVE Terminal AS-i näitel
Digitalization of Documents in the Work of Tallyman the Example of ESTEVE Terminal AS
author
Hargisk, Mariliis
supervisor
defence date
language