title
Suurkliendi hinnakujundus kui kasumlikkuse risk lennuvedudel DHL Eesti AS näitel
Fixed pricing for a major customer as a profitability risk in air cargo forwarding on the example of DHL Estonia AS
author
Mägi, Elen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.