title
Lehtpuuliikide mõju vineeri vedelpealistuse pinna omadustele ja vastupidavusele
The effect of hardwood species on plywood liquid coating surface properties and durability
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.01.2029
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal