pealkiri
Lehtpuuliikide mõju vineeri vedelpealistuse pinna omadustele ja vastupidavusele
The effect of hardwood species on plywood liquid coating surface properties and durability
märksõnad
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.01.2029
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal