title
Tegelike kasusaajate registri ülesanne rahapesu tõkestamisel
Money Laundering Prevention Using Ultimate Beneficial Ownership Register
author
Tellisaar, Liina
keywords
kohustatud isikud
tegelike kasusaajate register
Fourth Anti-Money Laundering Directive
4 AMLD
obligated persons
beneficial ownership register
supervisor
defence date
language