title
Rahvusvaheline uuring hoiakute mõjust käitumisele seoses robotitega
A cross-cultural study on impact of attitudes on the behavior of robots.
author
Maarand, Eilike
keywords
käitumuslik kavatsus
koostöö robotitega
UTAUT
behavioral intention
co-operation with robots
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal