title
Rahvusvaheline uuring hoiakute mõjust käitumisele seoses robotitega
A cross-cultural study on impact of attitudes on the behavior of robots.
author
Maarand, Eilike
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal