pealkiri
Rahvusvaheline uuring hoiakute mõjust käitumisele seoses robotitega
A cross-cultural study on impact of attitudes on the behavior of robots.
autor
Maarand, Eilike
märksõnad
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal