pealkiri
Rahvusvaheline uuring hoiakute mõjust käitumisele seoses robotitega
A cross-cultural study on impact of attitudes on the behavior of robots.
autor
Maarand, Eilike
märksõnad
käitumuslik kavatsus
koostöö robotitega
UTAUT
behavioral intention
co-operation with robots
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal