title
Tehnoloogiasiirde grupierandi määrus ja liikumine rangema, innovatsioonisõbralikuma korra poole
The New Technology Transfer Block ExemptionRegulation and the steps towards a stricter, innovation friendlier regime
author
Kuusisto, Teresia Iines
keywords
Artikkel 101 Euroopa Liidu toimimise leping
Article 101 TFEU
block exemption regulation
licensing agreements
defence date
language