title
Agiilsete metoodikate rakendamine andmeaida arenduses finantsorganisatsiooni Regulatiivse Raporteerimise osakonna Grupi ja Baltimaade meeskonna näitel
Agile methodologies implemetation in dataorganization Regulatory Reporting Department Group and Baltics team
author
Kiil, Karl
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
department / college