title
Kogupinu seireteenuse juurutamine privaatses Telco Cloud'i lahenduses Elisa Eesti AS-i näitel
Implementation of full stack monitoring service in a private Telco Cloud Solution on the example of Elisa Eesti AS
author
Žigalin, Vadim
supervisor
Koort, Veiko
defence date
language
department / college