title
Karboniseerimisprotsessi optimeerimine süsteemis NH4COOCH3 –põlevkivituhk: temperatuuri ja segamisintensiivsuse mõju uurimine PCC sadestamisefektiivsusele ja kvaliteedile
Optimization of carbonation process in NH4COOCH3 – oil shale ash system: investigation of effect of temperatuure and mixing intensity on PCC deposition efficiency and quality
author
Kruusakivi, Annabel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.05.2026