pealkiri
Karboniseerimisprotsessi optimeerimine süsteemis NH4COOCH3 –põlevkivituhk: temperatuuri ja segamisintensiivsuse mõju uurimine PCC sadestamisefektiivsusele ja kvaliteedile
Optimization of carbonation process in NH4COOCH3 – oil shale ash system: investigation of effect of temperatuure and mixing intensity on PCC deposition efficiency and quality
autor
Kruusakivi, Annabel
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.05.2026