title
VKG Oil AS-i Petroter I seadme BX-202 õhujahuti kaasajastamine
Upgrade of BX-202 heat exchanger at Petroter I unit, VKG Oil AS
Модернизация воздушного холодильника ВХ-202 установки Petroter I, концерна VKG Oil AS
author
Rublenkov, Andrei
keywords
õhujahuti
põlevkivi termiline lagundamine
kõrgrõhu aur
kondensatsiooni osakond
lubatud töörõhk
maksimaalne lubatud töö temperatuur
oil shale thermal decomposition
semicoke gas
high-pressure steam
air-cooled exchanger
condensation section
allowable operating pressure
maximum allowable operating temperature
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information