title
The Development and Assessment of HVAC Cable Models for Electrical Transmission Network Planning Studies
Kõrgepingeliste kaabelliinide mudelite arendamine ja analüüs elektrivõrgu planeerimisülesannete raamistikus
author
Kangro, Triin
keywords
cable lines
cable modelling
cable sheath bonding
cable sheath modelling
circulating sheath current
cross-bonding
electromagnetic transient phenomena
induced sheath voltage
mixed lines
mixed networks
network modelling area
network studies
sheath impedance characteristics
ekraani indutseeritud pinge
ekraani näivtakistuse karakteristikud
ekraanis ringlev vool
elektrivõrgu modelleerimise piirkond
elektrivõrgu uuringud
elektromagnetilised siirdeprotsessid
kaabli ekraani modelleerimine
kaabli ekraani ühendus
kaabli modelleerimine
ristühendus
segaliinid
segavõrgud
description
Doctoral thesis 77/2018
Doktoritöö 77/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949833757 (publication)
ISBN 9789949833764 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language