title
Põlevkivi orgaanilise aine ekstraheerimise võimalus termobituminiseerumise etapil
The Possibility of Extraction of Oil Shale Organic Material During Thermobituminization stage
Исследование возможности выделения органического вещества горючих сланцев на стадии термобитуминизации
author
Fomitšov, Mihhail
keywords
orgaaniline aine
termobituminiseerumine
läbivoolureaktor
vedelprodukt
organic compound
thermobituminization
tubular flow reactor
liquid product
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele