pealkiri
Põlevkivi orgaanilise aine ekstraheerimise võimalus termobituminiseerumise etapil
The Possibility of Extraction of Oil Shale Organic Material During Thermobituminization stage
Исследование возможности выделения органического вещества горючих сланцев на стадии термобитуминизации
autor
Fomitšov, Mihhail
märksõnad
orgaaniline aine
termobituminiseerumine
läbivoolureaktor
vedelprodukt
organic compound
thermobituminization
tubular flow reactor
liquid product
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
ei kuulu avalikustamisele