title
Seotud osapoolte kohta informatsiooni avalikustamine kohalike omavalitsuste majandusaasta aruannetes
The Disclosure of Information About Related Parties in the Annual Reports of Local Governments
author
Kivvistik, Sigrit
supervisor
defence date
language