title
PowerShelli skriptimiskeele kursuse ettepanek Tallinna Tehnikaülikoolile
PowerShell Scripting Language Course Proposal for Tallinn University of Technology
supervisor
defence date
language