title
Eesti noorte täiskasvanute ühekordsete plastikpakendite tarbimist mõjutavad tegurid. Factors affecting the Estonian young adults shopping behaviour concerning single use plastic packaging
author
Niit, Neveli
supervisor
defence date
language