title
Sirkli 1 ühepereelamu arhitektuurne põhiprojekt ja energiatõhususe arvutused
Principal architectural design of Sirkli 1 single-family house and energy efficiency calculations
author
Mikk, Mariliis
supervisor
defence date
language