title
Eesti suuremate jaekaubandusettevõtete finantsaruannete võrdlusanalüüs aastatel 2010–2014
Comparative Financial Statement Analysis of Major Estonian Supermarket Chains 2010-2014
author
Gofaizen, Mark
supervisor
defence date
language