title
Tööjõu voolavuse põhjused, selle mõju ja ennetamise võimalused. Erinevates riikides koostatud artiklite sisuanalüüs
Employee turnover causes, effects and prevention options. Content analysis of articles compiled in different countries
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network