title
Tallinna Polütehnik Nr 27 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
09.10.1981
language