title
Lasva ja Kääpa külade teedevõrk
Road network of the Lasva and Kääpa villages
author
Heinmaa, Hurmet
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information