title
Eesti Värava kanali profiili muutumine aastatel 2001-2019
Eesti Värav fairway bathymetry changes in 2001-2019
author
Lehiste, Dairi
supervisor
Zaitseva-Pärnaste, Inga; Anjutin, Kirill
defence date
language