title
Kaubanduskeskuses asuva reklaami roll tarbija ostuotsustusprotsessis Rocca al Mare Kaubanduskeskuse näitel
The role of shopping centre based advertisements in consumer decision-making proccess in the example of Rocca al Mare Shopping Centre.
author
Ollik, Sandra
keywords
kaubanduskeskuse reklaampinnad
afektiivne ja kognitiivne reklaam
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.