title
Seosed tajutud organisatsiooni toetuse, tööga rahulolu ning töö- ja eraelu tasakaalu vahel erinevate töökorralduslike vormide korral
Relationships between perceived organizational support, job satisfaction and work-life balance while working in different forms of work organization
author
Palling, Erika
defence date
language