pealkiri
Seosed tajutud organisatsiooni toetuse, tööga rahulolu ning töö- ja eraelu tasakaalu vahel erinevate töökorralduslike vormide korral
Relationships between perceived organizational support, job satisfaction and work-life balance while working in different forms of work organization
autor
Palling, Erika
kaitsmiskuupäev
keel