title
Õiglase väärtuse käsitlus rahvusvahelises finantsaruandlusstandardis 13, võrdlus teiste rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega
Fair value approach in International Financial Reporting Standard 13, comparison with other International Financial Reporting Standards
author
Kõrvek, Maarja
keywords
rahvusvaheline finantsaruandlus
international financial reporting
disclosure requirements
defence date
language