title
Masinõppe mudelite realiseerimise võimalused Android operatsioonisüsteemil nägude hägustamise näitel
Running Machine Learning Models on Android OS through a Practical Example of Face Blurring
author
Märt Lõhmus
supervisor
Lepikult, Toomas; Keskküla, Silver
defence date
language
department / college