title
Digitaalse piiriülese andmevahetuse õiguspärasus avalikus sektoris Eesti ja Soome näitel
Legitimacy of Digital Cross-Border Data Exchange in the Public Sector on the Example of Estonia and Finland
author
Mikson, Marit
supervisor
defence date
language