title
Märgsetiti AllJig-S400 tööparameetrite optimeerimine Eesti põlevkivi kaevisele
Optimization of AllJig-S400 operating parameters for Estonian oil shale
supervisor
defence date
language