title
Veeremlasti teenindamisega seotud töötajate tööprotsesside parendamise võimalused OÜ Viking Line Eesti näitel
The possibilities for improving the work processes of employees involved in servicing of ro-ro cargo on the example of OÜ Viking Line Eesti
author
Paabusk, Markus
keywords
reisiterminal
tööprotsesside parendamine
veeremlast
teenindamine
probleemide kaardistamine
passenger terminal
improvement of work processes
ro-ro cargo
servicing
mapping of problems
supervisor
defence date
language