title
AS Norma ohutussüsteemi tõmbele töötavate teraskronsteinide konstruktsioonide optimeerimine kaalu vähendamise ja kvaliteedi stabiilsuse tõstmise eesmärgil
Optimization of safety system steel fixing plate constructions working for tension for weight decreasing and increasing the quality stability at AS Norma
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network