title
Kaugtööga seotud hoiakute ning tajutud meeskonnatöö efektiivsuse ja meeskonnaliikmete vaheliste suhete seosed
Relationships between attitudes towards telework, perceived teamwork effectiveness and perceived team members\\ relations
author
Saar, Sandra
keywords
supervisor
defence date
language