title
Toiduvalikud kolorektaalvähi riski vähendamiseks.
Dietary choices to reduce the risk of colorectal cancer
author
Saveljev, Sandra
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal