title
Vanemohvitseride rotatsioonisüsteemi mõju individuaalsele töö tulemuslikkusele Kaitseväe peastaabi näitel
The impact of the job rotatsion system on the individual work performance of senior staff officers in the Headquarters of the Estonian Defence Forces
author
Allikas, Andrus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.01.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal