title
Põlevkiviõlitehase Enefit280 kondensatsiooni viimase etapi moderniseerimine
The final stage of the condensation process modernization at the Enefit280 oil plant
author
Derbneva, Jelena
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal