title
Ettevõtte pärandsüsteemi integreerimine eksisteerivasse kaasaegsesse süsteemi
Integrating a Company Legacy System into an Existing Modernized System
author
Alapert, Andreas
supervisor
defence date
language
department / college